Biotechnologie in de publieke sfeer. Deelrapport 1. Het maatschappelijk draagvlak voor biotechnologische innovatie

Claeys, J., M. Debusscher, M. Elchardus, L. Smets (2004): Biotechnologie in de publieke sfeer. Deelrapport 1. Het maatschappelijk draagvlak voor biotechnologische innovatie. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2004/7.