Bedreigd, kwetsbaar en hulpeloos: onveiligheidsgevoel in Vlaanderen, 1998-2000

Elchardus, M., W. Smits (2003): Bedreigd, kwetsbaar en hulpeloos: onveiligheidsgevoel in Vlaanderen, 1998-2000. Vlaanderen Gepeild!, Brussel: Vlaamse Gemeenschap: 99-136 - TOR 2003/15.