Autochtone en allochtone paden in de Vlaamse massacultuur.

Elchardus, M., A. Faelens, T. Kuppens (2002): Autochtone en allochtone paden in de Vlaamse massacultuur. In: Elchardus, M. & Glorieux, I. (red.), De symbolische samenleving., Tielt: Lannoo: 337-363 - TOR 2002/28.