Afstemming van beroepsloopbanen op gezinsverantwoordelijkheden. Een longitudinale analyse van de rol van arbeidskwaliteit bij de combinatie van arbeid en gezin

Laurijssen, I., I. Glorieux, S. Koelet (2009): Afstemming van beroepsloopbanen op gezinsverantwoordelijkheden. Een longitudinale analyse van de rol van arbeidskwaliteit bij de combinatie van arbeid en gezin. Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen (SSL rapport nr. SSL/OD2/2009.14) - TOR 2009/55.