20 jaar Studenten Menswetenschappen aan de VUB. Deelrapport II, Studenten en Politiek

Elchardus, M., M. Debusscher, W. Smits, B. Spruyt (2008): 20 jaar Studenten Menswetenschappen aan de VUB. Deelrapport II, Studenten en Politiek. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, Brussel (56 blz.) - TOR 2008/30.