20 jaar Studenten Menswetenschappen aan de VUB. Deelrapport I, Algemene Evoluties

Elchardus, M., M. Debusscher, W. Smits, B. Spruyt (2008): 20 jaar Studenten Menswetenschappen aan de VUB. Deelrapport I, Algemene Evoluties. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, Brussel (19 blz.) - TOR 2008/29.