Valorisatie van de databank Tijdsbudgetenquête

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek heeft in de periode tussen 1 november 1998 en 31 december 1999 tijdsbudget-gegevens verzameld bij de leden van ongeveer 3000 Belgische huishoudens. Deze tijdsbudget-enquête werd gekoppeld met de gezinsbudgetenquête. In het onderhavig project werden deze tijdsbudget-gegevens ontsloten en geanalyseerd. Doelstellingen Methodologische ondersteuning bieden om de tijdsbudget-databank van het NIS te exploiteren met het oog op een publicatie door het NIS en het kritisch reflecteren over de pertinentie van het tijdsbudget-onderzoek zoals het uitgevoerd werd volgens de standaarden van EUROSTAT. Het eindproduct bestaat uit (1) de vormgeving van de databank zodat deze gemakkelijker te exploiteren is; (2) het uitvoeren van een aantal thematische deelanalyse m.b.t. de tijdsbesteding van de Belgen; (3) het realiseren van een sociologische studie die gepubliceerd wordt in het tijdschrift van het NIS. Valorisation database Time Budget Survey Time-use data were collected by the National Institute for Statistics (NIS) from 3 December 1998 till 6 February 2000 and resulted in a sample of 8382 individuals out of 4275 Belgian household. The time-use survey was linked to the householdbudget survey which is held every year since 1995. The aim of this project was to give methodological support in order to implement the time-use survey database and to reflect on the usefulness of following the EUROSTAT-guidelines concerning time-use research. The project resulted in (1) a database that is ready to use for further research; (2) a global image of the time-use in Belgium anno 1999, followed by thematic analyses on f.e. gender and time-use, regional time-use, rhythms in daily life,(3) the realization of a sociological study to be published in journal of the NIS.

Related publications

Belgische vrouwen en mannen, een wereld van verschil. Over de verdeling van het werk tussen Belgische vrouwen en mannen
Les femmes et les hommes, un monde de différence. Sur la répartition du travail entre les femmes et les hommes belges
Belgian men and women, a world of difference. On work division between Belgian men and women
Het egalitaire gezin: nog niet voor morgen. Bevindingen uit het Belgische tijdsbudgetonderzoek
Gezinstijd: Solidaire of solitaire tijd? Een tijdsbestedingsonderzoek naar de tijd die gezinnen samen doorbrengen
C'est du Belge ... l'emploi du temps en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles
Tijdsbestedingonderzoek 1999 - Deel A: naar gewest, leeftijd , context en geslacht, Deel B: naar opleidingsniveau, arbeidssituatie, gezinssituatie en geslacht
24 heures à la belge? Une enquête sur l'emploi du temps des belges
Enquête sur l'emploi du temps 1999 - Tome A: selon la région, l'âge, le contexte et le sexe. Tome B: selon le niveau d'instruction, la situation au regard de l'emploi, la situation familiale et le sexe
Household Time: Solidary or Solitary Time. A Time Use Survey of the time Families spend Together
The Belgians: Wafle eating, Beer drinking, and Fine Chocolates tasting People? On how Belgians spend their Time
De tijd van de Belgen: een nationaal tijdsbestedingsonderzoek
Time Use in Belgium by Life Cycle. Eurostat Basic Tables
Time use of adolescents in Belgium and the Netherlands
De agenda van Dominique en Wies. De 24 uur van Belgische en Nederlandse jongeren
Where Has Family Time Gone? In Search of Joint Family Activities and the Role of the Family Meal in 1966 and 1999
De tijd van Vlamingen: een Vlaams tijdsbestedingsonderzoek