Het ontwikkelen van een instrument voor jeugdeffectenrapportering

  • Period: 01/07/1997 to 30/11/1998
  • Subsidising organisation: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • sociology of culture
  • Promotor: M. Elchardus (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Onderzoeker: M. Moens (VUB - Vakgroep Sociologie)

Het onderzoek exploreert de mogelijkheden en de ontwikkeling van een instrument voor jeugdeffectrapportage (JEFF) voor de Brusselse instellingen. Jeugdeffectrapportage heeft als hoofddoelstelling het monitoren van impliciete beleidsdomeinen op hun effecten op jongeren. Omdat internationaal en nationaal geen referentievoorbeelden bestaan (anno 1997), wordt in eerste fase de technische mogelijkheden van het bestuursinstrument effectrapportages onderzocht. Daarna wordt een studie gemaakt van de Brusselse institutionele kaders waarin JEFF kan worden toegepast. Dit alles mondt uit in een voorbeeldinstrument voor de Brusselse instellingen, zodat een technische-bestuurlijk model wordt verkregen dat optimaal is afgestemd op de beleidspraktijk en -cultuur.

Development of an instrument for youth effects reporting.
This researchproject explores the posibities for and the development of a policy instrument of youth impact assessment, which shall be used by the Brussels government. Youth impact assessment monitors the impact of implicit youth policy measurements on children and youth. Firstly the technical models of impact assessment will be compared. Afterwards the Brussels constutional setting will be analysed in order to define in which policy sectors the instrument will be integrated. This will lead to a instrument of youth impact assessement that is adapted to the constitutional setting and culture.