Clusterproject : Valorisatie van transportmodellen voor een duurzaam transport

  • Period: 15/11/2004 to 31/12/2006
  • Subsidising organisation: DWTC - PODO II Deel III - ondersteunende acties
  • social organisation of time
  • Copromotor: I. Glorieux (VUB - Vakgroep Sociologie) , P. Toint (FUNDP) , D. Gusbin (PLAN) , T. Eggerickx (UCL) , G. Zuallaert (LV) , J. Van Gils (K&S) , M. Hubert (FUSL) , R. Cuyvers (PHL)
  • Onderzoeker: S. Koelet (VUB - Vakgroep Sociologie)
  • Promotor: G. Wets (LUC)

Transport en duurzame ontwikkeling zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Het feit dat de auto nog steeds het meest gebruikt wordt voor het maken van verplaatsingen heeft duidelijk aangetoonde negatieve effecten op de omgeving. De vooruitzichten voor het autogebruik beloven niet meteen een verandering in deze evolutie. Het vervoer van personen (waartoe we ons in dit project beperken) en de verwachte toekomstige ontwikkelingen leggen dan ook een zware hypotheek op de duurzame ontwikkeling van onze samenleving.
Door belangrijke projecten en toonaangevende wetenschappelijke partners in het domein van duurzame mobiliteit samen te brengen kunnen we de wetenschappelijke kennis die aanwezig is in de organisaties van verschillende clusterpartners delen, verspreiden en valideren. Meer specifiek kan deze expertise gestructureerd worden in de volgende onderwerpen, die direct gelinkt zijn aan duurzame mobiliteit:
– emissiemodellen
– activiteiten-gebaseerde modellering
– data consolidatiemodellen
– demografie
Het doelpubliek van onze acties zijn leden van de verschillende Belgische beleidsniveaus, administratie, onderzoeksinstellingen en studiebureaus. Concreet organiseren we een aantal workshops: een deel intern tussen de verschillende clusterpartners, een ander deel specifiek gericht naar het doelpubliek. Het doel van de workshops is een interactieve benadering van het thema, waarbij de input zowel van de clusterpartners als van het publiek komt.

Transportation and sustainable development are undeniable related with each other. The fact that the car is the most commonly used transport mode has obvious proven negative effects on the environment. The predictions for car use do not promise an immediate change in this evolution. Passenger transport (to which we limit this project) and the expected future developments are a burden to the sustainable development of our society. By bringing together important projects and leading (scientific) partners in the field of sustainable transportation, we aim to share, disseminate and validate scientific knowledge that exists within the clusterpartner’s organizations. More specifically, this expertise can be structured into the following topics, which are directly linked to sustainable transportation:
– emission modelling
– activity-based modelling
– data consolidation modelling
– demography
The target public of our activities consists of members of the different Belgian policy levels, administrations, research centers and consultancies. We organize a number of workshops: one part internal workshops between the clusterpartners, an other part specifically aimed at the target public. The objectives of these workshops are an interactive approach of the topic, with input from the clusterpartners as well as from the public.