Project Studietijd van start gegaan

[english text below]

 

Afgelopen week is Project Studietijd van start gegaan. Met dit project wilt het Departement Onderwijsbeleid een beter zicht krijgen op de studietijden en studielast van de studenten aan de VUB. Deelnemende studenten krijgen ook een eigen overzicht van hun studietijd waarmee ze desgewenst naar de Studiebeleidingscentrum kunnen gaan om hun studiemethode te evalueren.

De bevraging en tijdsregistratie werd vormgegeven met behulp van de MOTUS-software van de Onderzoeksgroep TOR van de Vakgroep Sociologie.  De Masterstudenten van de opleiding Gerontologie nemen deel aan de pilot-studie. De pilot-studie loopt van november 2015 tot januari 2016. Nadien wordt Project Studietijd in het tweede semester mogelijk uitgebreid met studenten van andere opleiding.

 

Project Study Time has started

Last week Project Study Time has started at the VUB. With this project the Department of Educational Policy (Departement Onderwijsbeleid) tries to get a grip on the study times and study load of the VUB students. Those participating also receive an own overview of their study activities, with which they are welcome at the Study Guidance Center (Studiebegeleidingscentrum) to evaluate and improve their study methods.

The survey and time registration use the MOTUS software of the Reasearch group TOR of the Sociology Department. The pilot-study is conducted among Gerontology Master students. The pilot-study runs from November 2015 till January 2016. Probably, the Project Study Time will be extended to several other university programmes during the second semester.