Waar een wil is… Culturele participatieafstand naar de Vlaamse cultuurcentra

Glorieux, I., T.P. van Tienoven (2011): Waar een wil is… Culturele participatieafstand naar de Vlaamse cultuurcentra. In: J. Lievens & H. Waege (eds.), Participatie in Vlaanderen 2. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2009, Leuven: Acco Academic: 181-195 - TOR 2011/5.