Vervagen de verschillen? Evoluties in de tijdsbesteding en rolverdeling van vrouwen en mannen in België (1966, 1999, 2005)

van Tienoven, T.P., I. Glorieux (2009): Vervagen de verschillen? Evoluties in de tijdsbesteding en rolverdeling van vrouwen en mannen in België (1966, 1999, 2005). In: Catherine Wallemacq en Lisa Wouters (Red.), Genderstudies: een genre apart? Een stand van zaken, Brussel: Sophia: 30-43 - TOR 2009/58.