Stress, oorzaken van stress en de mentale en fysieke gezondheid bij leraren en schoolleiders. Een intercomparatief perspectief.

Van Droogenbroeck, F., B. Spruyt, J. Siongers (2020): Stress, oorzaken van stress en de mentale en fysieke gezondheid bij leraren en schoolleiders. Een intercomparatief perspectief. In: G. De Ruytter & A. Martin (Eds.), Teamzorg is zelfzorg. Werken in een gezonde schoolcultuur., Brussel: Politeia: 23-35 - TOR 2020/36.