Sociale heterogeniteit, culturele diversiteit en burgerschap? De relatie tussen segregatie in het verenigingsleven, diverse vrijetijdsbesteding en burgerschap

Smits, W., B. Spruyt (2015): Sociale heterogeniteit, culturele diversiteit en burgerschap? De relatie tussen segregatie in het verenigingsleven, diverse vrijetijdsbesteding en burgerschap. In: Lievens, J., J. Siongers & H. Waege (red.), Participatie in Vlaanderen 2. Eerste analyses van de participatiesurvey 2014, Leuven: Acco: 475-503 - TOR 2015/14.