Sociaal gebabbel. Het verband tussen sociale interactie, de diversiteit van interactiepartners en democratische waardepatronen nader bekeken

Vandeweyer, J. (2002): Sociaal gebabbel. Het verband tussen sociale interactie, de diversiteit van interactiepartners en democratische waardepatronen nader bekeken. In: M. Elchardus & I. Glorieux (red.), De symbolische samenleving, Tielt: Lannoo: 151-174 - TOR 2002/66.