Schone Jeugd. Elementen van een communautaire esthetica voor de jeugdcultuur

Elchardus, M. (1994): Schone Jeugd. Elementen van een communautaire esthetica voor de jeugdcultuur. In: C.J.P. & Provinciale Jeugddienst van Brabant (reds.), Jongeren, "Ze zijn zo ... meneer!", Brussel: Provinciale Jeugddienst - TOR 1993/9.