Rustig een filmpje meepikken of uit je dak gaan op een festival? De invloed van werk en gezin op de cultuurparticipatie buitenshuis.

De Laet, P., I. Glorieux (2011): Rustig een filmpje meepikken of uit je dak gaan op een festival? De invloed van werk en gezin op de cultuurparticipatie buitenshuis. Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2011/39.