Rebel with(out) a cause? Een poging tot duiding van antisociaal gedrag bij jongeren

De Groof, S., W. Smits (2008): Rebel with(out) a cause? Een poging tot duiding van antisociaal gedrag bij jongeren. In: Weijers, I. & Eliaerts, C. (red), Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers: 51-68 - TOR 2008/25.