Rebel with(out) a cause? Een poging tot duiding van antisociaal gedrag bij jongeren

De Groof, S., W. Smits (2015): Rebel with(out) a cause? Een poging tot duiding van antisociaal gedrag bij jongeren. In: Weijers, I. & Eliaerts, C. (red.), Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers: 65-91 - TOR 2015/13.