Persoonlijk geluk en maatschappelijke verzuring. Een analyse naar de effecten van modernisering op de publieke en private evaluatie

De Keere, K., M. Elchardus (2012): Persoonlijk geluk en maatschappelijke verzuring. Een analyse naar de effecten van modernisering op de publieke en private evaluatie. In: Mark Elchardus en Ignace Glorieux (Eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, Leuven: LannooCampus: 276-303 - TOR 2012/32.