Openheid of leegte? Over zingeving bij jongeren

De Witte, H., M. Elchardus, C. Gruwez, K. Raes, B. Roebben, J. Vandoorne (2001): Openheid of leegte? Over zingeving bij jongeren. Leuven / Leusden: Acco (120 blz.) - TOR 2001/60.

Openheid of leegte? Over zingeving bij jongeren