Ongeoorloofd afwezig zijn in Vlaanderen. Een actuele beschrijving op basis van registratiegegevens

Keppens, G., B. Spruyt (2018): Ongeoorloofd afwezig zijn in Vlaanderen. Een actuele beschrijving op basis van registratiegegevens. Research paper SONO/2018.OL1.2/1, Brussel: Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR (70 blz.) - TOR 2018/23.