Ongelijkheid en Segregatie in het onderwijslandschap : effecten op etnocentrisme.

Spruyt, B. (2007): Ongelijkheid en Segregatie in het onderwijslandschap : effecten op etnocentrisme. Paper gepresenteerd op de Dag van de Sociologie, Rotterdam, 31 mei 2007 - TOR 2007/23.