Och, ‘t is maar tv… over de (complexe) relatie tussen etnische vooroordelen en tv-gebruik

Spruyt, B. (2009): Och, ‘t is maar tv… over de (complexe) relatie tussen etnische vooroordelen en tv-gebruik. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, Tielt: LannooCampus: 233-254 - TOR 2009/33.