Occasioneel spijbelen in Vlaanderen. Wat kunnen scholen (nog meer) doen?

Keppens, G., B. Spruyt (2014): Occasioneel spijbelen in Vlaanderen. Wat kunnen scholen (nog meer) doen? Welwijs, 25, 4: 23-25 - TOR 2014/75.