Niet in een (stem)hokje te duwen? Jongeren en politiek.

Vanhoutte, B. (2007): Niet in een (stem)hokje te duwen? Jongeren en politiek. In: Vettenburg, N., Elchardus, M. en Walgrave L. (Red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1., Tielt: Lannoo: 191-208 - TOR 2007/10.

Niet in een (stem)hokje te duwen? Jongeren en politiek.