Mogelijkheden en grenzen van de schoolse invloed op de burgerzin van jongeren

Siongers, J. (2001): Mogelijkheden en grenzen van de schoolse invloed op de burgerzin van jongeren. Handboek Leerlingenbegeleiding, 32, april: 35-48 - TOR 2001/6.