“Miskenning van de kinderzegen” – Kleine gezinnen en kinderloosheid tijdens het interbellum in België

Van Bavel, J., A. Baerts (2010): “Miskenning van de kinderzegen” – Kleine gezinnen en kinderloosheid tijdens het interbellum in België. In: Jan Kok & Jan Van Bavel (red.), De levenskracht der bevolking. Sociale en demografische kwesties in de Lage Landen tijdens het interbellum, Leuven: Universitaire Pers Leuven: 229-252 - TOR 2010/14.