Met een leuk etiketje door het leven. Een empirische cultuursociologische studie van het effect van voornamen op onderwijsverwerving.

Elchardus, M., J. Siongers (2006): Met een leuk etiketje door het leven. Een empirische cultuursociologische studie van het effect van voornamen op onderwijsverwerving. In: De Wit K., Dom L., Gijselinckx C., Peeraer J., Stassen K. (red.), Onderwijs en samenleving. Thema's in het werk van J.C.Verhoeven., Leuven/Voorburg: Acco: 119-145 - TOR 2006/12.