Mass media i la qüestio nacional a Bèlgica

Corijn, E. (1991): Mass media i la qüestio nacional a Bèlgica. Comunicacio, Identidat Cultural i Relacions Interculturals, Barcelona: Centre d'investigacio de la comunicacio i UNESCO: 117-134 - TOR 1991/5.