Leerlingenparticipatieverschillen tussen allochtone en autochtone jongeren. Een kwestie van kansen of cultuur?

De Groof, S., J. Siongers (2006): Leerlingenparticipatieverschillen tussen allochtone en autochtone jongeren. Een kwestie van kansen of cultuur? In: Sierens, S., Van Houtte, M., Loobuyck, P., Delrue, K. & K. Pelleriaux (red.), Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving, Gent: Academia Press: 165-190 - TOR 2005/21.