Korte nota over de verschillen in etnische vooroordelen in Brussel, Antwerpen en Gent

Elchardus, M., L. Roggemans (2013): Korte nota over de verschillen in etnische vooroordelen in Brussel, Antwerpen en Gent. In: Vettenburg, N., M. Elchardus, J. Put & S. Pleysier, Jong in Antwerpen en Gent. Bevindingen uit de JOP-monitor Antwerpen-Gent, Leuven: Acco: 181-186 - TOR 2013/6.