Jongeren over politiek: een situatieschets en vergelijking met bevindingen uit eerder JOP-monitors

Spruyt, B., F. Van Droogenbroeck (2014): Jongeren over politiek: een situatieschets en vergelijking met bevindingen uit eerder JOP-monitors. In: Bradt, L., Pleysier, S., Put, J., Siongers, J. & Spruyt, B. (red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013, Leuven: Acco: 160-183 - TOR 2014/9.