Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen van de JOP-monitor 2

Vettenburg, N., J. Deklerck, J. Siongers (2010): Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen van de JOP-monitor 2. Leuven: Acco (328 blz.) - TOR 2010/5.