Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de Jop-monitor III en de Jop-schoolmonitor 2013

Bradt, L., S. Pleysier, J. Put, J. Siongers, B. Spruyt (2014): Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de Jop-monitor III en de Jop-schoolmonitor 2013. Leuven: Acco - TOR 2014/8.