Jongeren en democratisch burgerschap. Conventionele, alternatieve en aanvullende participatie

Elchardus, M., S. Herbots (2010): Jongeren en democratisch burgerschap. Conventionele, alternatieve en aanvullende participatie. In: Nicole Vettenburg, Johan Deklerck en Jessy Siongers (red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen van de JOP-monitor 2, Leuven: Acco: 181-212 - TOR 2010/9.