Jong in Antwerpen en Gent. Bevindingen uit de JOP-monitor Antwerpen-Gent

Vettenburg, N., M. Elchardus, J. Put, S. Pleysier (2013): Jong in Antwerpen en Gent. Bevindingen uit de JOP-monitor Antwerpen-Gent. Leuven: Acco (354 blz.) - TOR 2013/3.