Het was maar een droom. Over de mythe van de nieuwe man en de standvastige verschillen in tijdsbesteding tussen mannen en vrouwen

Glorieux, I., S. Koelet (2004): Het was maar een droom. Over de mythe van de nieuwe man en de standvastige verschillen in tijdsbesteding tussen mannen en vrouwen. In: M. De Metsenaere & K. Celis, Weten mannen waarom? Mannelijkheid feministisch bekeken, Tweespraak Vrouwenstudies 3, Brussel: VUBPress: 97-123 - TOR 2004/21.