Het steile pad naar democratisch burgerschap. Jongeren en politiek.

Elchardus, M., B. Vanhoutte (2007): Het steile pad naar democratisch burgerschap. Jongeren en politiek. Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2007/41.