Het bereik van het Vlaamse cultuuraanbod. Een studie naar de relatie tussen het cultuuraanbod en het publieksbereik

Glorieux, I., T.P. van Tienoven (2009): Het bereik van het Vlaamse cultuuraanbod. Een studie naar de relatie tussen het cultuuraanbod en het publieksbereik. Paper gepresenteerd op de Dag van de Sociologie, 11 juni 2009, Amsterdam: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2009/14.