En er kwamen geen andere tijden… Arbeidstijden en uurregelingen in de Vlaanderen op het einde van de 20e eeuw

Glorieux, I., J. Vandeweyer (2002): En er kwamen geen andere tijden… Arbeidstijden en uurregelingen in de Vlaanderen op het einde van de 20e eeuw. De arbeidsmarkt in Vlaanderen - Jaarboek 2002, Brussel: Steunpunt WAV en VIONA Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek: 253-265 - TOR 2002/65.