Een wantrouwig landje. Maatschappelijk vertrouwen in Vlaanderen

Elchardus, M., W. Smits (2001): Een wantrouwig landje. Maatschappelijk vertrouwen in Vlaanderen. Vlaanderen gepeild! De Vlaamse overheid en Burgeronderzoek, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: 43-72 - TOR 2001/3.

External links

Vlaanderen gepeild