Een wantrouwig landje. Maatschappelijk Vertrouwen in België en Vlaanderen, 1980-2000

Elchardus, M., W. Smits (2000): Een wantrouwig landje. Maatschappelijk Vertrouwen in België en Vlaanderen, 1980-2000. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2000/28.