De tijd van Vlamingen digitaal

Coppens, K., I. Glorieux (2002): De tijd van Vlamingen digitaal. Over.Werk, Tijdschrift van het Steunpunt WAV, 1, 2: 87-91 - TOR 2002/31.