De speelplaats als cultureel centrum

Stevens, F., M. Elchardus (2002): De speelplaats als cultureel centrum. Samenvatting en beleidsaanbevelingen van het eindrapport voor het PBO-project 97/16/115 'Beeldvorming en leefwereld van jongeren', Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2002/40.