De Speelplaats als cultureel centrum. De beleving van de leefwereld van jongeren

Stevens, F., M. Elchardus (2001): De Speelplaats als cultureel centrum. De beleving van de leefwereld van jongeren. Technisch verslag voor het PBO-project PBO/97/16/115, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2001/66.