De sociale effecten van basismobiliteit in niet-stedelijke gebieden

Glorieux, I., M. Debusscher (2008): De sociale effecten van basismobiliteit in niet-stedelijke gebieden. Vlaams Gewest, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en verkeersveiligheid, Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel - TOR 2008/27.