De invloed van leerlingenparticipatie op de schoolbeleving van jongeren

De Groof, S. (2001): De invloed van leerlingenparticipatie op de schoolbeleving van jongeren. Handboek Leerlingenbegeleiding, 34, november: 159-180 - TOR 2001/82.