De ideale levensloop van jongeren

Elchardus, M., L. Roggemans (2010): De ideale levensloop van jongeren. In: Nicole Vettenburg, Johan Deklerck en Jessy Siongers (red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen van de JOP-monitor 2, Leuven: Acco: 161-180 - TOR 2010/8.