De grenzen van verdraagzaamheid. Over de houding ten aanzien van andere culturen bij jongeren

Siongers, J. (2010): De grenzen van verdraagzaamheid. Over de houding ten aanzien van andere culturen bij jongeren. In: Nicole Vettenburg, Johan Deklerck en Jessy Siongers (red.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen van de JOP-monitor 2, Leuven: Acco: 259-282 - TOR 2010/10.